KAMP WESTERBORK CAMP


KAMP WESTERBORK CAMP WESTERBORK 

 

yesterday
we cried

hand in hand
my sister and I
feeling the love
the ones we never met 

 

gisteren huilden wij
hand in hand
mijn zus en ik
voelen de liefde
de onzen die wij nooit hebben ontmoet
grandfather’s last words
a small paper
thrown out of the train
headed for Auschwitz
pay the tailor’s bill  

 

grootvaders laatste woorden
een papiertje
gegooid uit de trein
richting Auschwitz
betaal de kleermaker 

 

between the rows
the birches
waved
songs of sorrow
my dark mind  

 

tussen de rijen
de berken
wuifden
klaagliederen
mijn donkere geest 

 

ashes
follow the trail
east
reconciliation
nameless roots
resten as
volgen het spoor
oost
eenwording
naamloze afkomst 

 

 

the unthinkable
no traces left
countless
despair
carved in little stones
het onvoorstelbare
verdwenen sporen
ontelbaar
wanhoop
in steen gebeiteld 

life
this precious present
apparently timeless
lost
in a split second 

 

leven
dit kostbare geschenk
schijnbaar tijdloos
verloren
in een oogwenk 

 

 

stop grieving
death does not exist
in the sky
we can see
all faces
wanhoop niet
de dood bestaat niet
boven in de lucht
zien wij
alle gezichten 

 

Impressions  –  Impressies
Joyce Frank    Edjo Frank
16 november 2010 

 

Advertisements

One response to “KAMP WESTERBORK CAMP

  1. Thank you for sharing this beautiful poem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s