Bukowski van de Nachtwacht


Bukowski van de Nachtwacht

vandaag is de Zeedijk in verwarring
het tegenlicht diffuus
na de zoveelste plensbui
veranderen schimmen in schaduwen
in menselijke gedaantes
een duif trekt een patatje
uit een doorweekte zak
vanuit portieken en cafeetjes
stappen toeristen de straat in
hun adem slaat als condens
tegen de arrogante gevels
die vol onbegrip vooroverbuigen
voor dit laffe schuilgedrag
met natte voeten sluipt de zon
langs de rand van het trottoir
en laat de plassen blinkeren
het riool slurpt zich luidruchtig vol
overstemt het geroezemoes
dat uit de coffeeshop wietgeurt
tegen de lantaarnpaal leunen
geamputeerde fietsen
wanhopig als melaatsen
geen passant schenkt ze aandacht
ongeschikt als zij zijn
om te worden bereden
terwijl de meiden van lichte zeden
wachten in het steegje

het wordt lichter in het zuiden
aan het einde van de kronkels
waar de Zeedijk zichzelf langzaam opent
en schaamteloos glimlacht
naar de kramen op de Nieuwmarkt
nu de eerste rokers plaatsnemen
op de terrassen tegenover de Waag
verderop wenkt het koperen water
de Kloveniersburgwal van de schutters
eertijds bijeengekomen in de Doelen
om vereeuwigd te worden
in de olieverf van Rembrandt van Rijn
hier ademt alles nog naar vroeger
naar statige vervallenheid
ik spoed mij verder langs de kade
om mij te gaan verpozen
in de verborgen ruimte van Perdu
Bukowski’s poëzie wordt
nogmaals ten doop gehouden
als was het om deze oude stad
de parmantige mond te snoeren
met de genoegens van de verdoemden
uit wat toen de nieuwe wereld was
© 2011 Edjo Frank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s